Betaling

De kosten van de behandeling van uw huisdier(en), alsook voeding en medicatie dient u direct te voldoen aan de balie, contant of (bij voorkeur) per pin. Ervaringen uit het verleden hebben er helaas toe geleid dat wij niet op rekening kunnen werken.

Facturen van verzekerde dieren

Afgezien van dieren die bij Petplan of Proteq (bij rekeningen boven de €500) zijn verzekerd, zullen ook alle rekeningen van dieren met een ziektekostenverzekering direct moeten worden voldaan. U kunt bij de assistente om een specificatie van de nota vragen om deze in te dienen bij uw verzekeraar. Desgewenst kan deze nota ook digitaal naar u gemaild worden.

De rekening van de behandeling van een huisdier dat bij Petplan is verzekerd, kan direct doorgestuurd worden naar Infomedics, mits de online controle akkoord is. Sinds 1 augustus 2015 is Petplan gestopt met de gratis doorzendservice. Wij hebben als praktijk echter zelf een overeenkomst gesloten met Infomedics, die de facturen afhandelt, waardoor we de service kunnen voortzetten. Echter, kiest u voor direct doorzenden van de factuur, dan zal dit voortaan 7.5% van het totaalbedrag voor u extra kosten. Als u de factuur direct afrekent en vervolgens zelf declareert bij Petplan, dan kost het u uiteraard niets extra bij ons.
Is er geen akkoord op de online poliscontrole, dan zal de rekening ook direct moeten worden voldaan, waarna u de rekening zelf kunt indienen bij Petplan.

De rekening van de behandeling van een huisdier dat bij Proteq is verzekerd, kan alleen direct doorgestuurd worden naar Proteq als de kosten meer dan €500 bedragen. Hiervoor moet ook een online dekkingscontrole uitgevoerd worden. Wanneer deze controle géén akkoord geeft, zal de rekening alsnog direct moeten worden betaald, waarna u deze zelf kunt indienen bij Proteq. Alle rekeningen van Proteq-verzekerden onder de €500 moeten direct worden voldaan aan de balie, na afloop van de behandeling.

Voor aanvullende voorwaarden omtrent het direct laten doorsturen van rekeningen van Proteq en Petplan verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis. Voor vragen kunt u zich wenden tot de klantenservice van uw verzekeraar.

Voor alle vragen omtrent het wel of niet onder dekking vallen van bepaalde behandelingen of medicatie of andere specifieke vragen over uw verzekering, verwijzen wij u ook naar de klantenservice van uw verzekeraar.

Illustratie: Judith Renaud


algemeen

Spoed?

Telefoon/Adres

Praktijk Rijswijk
Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
070 - 3 900 800
Openingstijden

Praktijk Voorburg
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070 - 3 862 210
Openingstijden