Privacy Beleid

Privacy Beleid van Dierenkliniek Leeuwendael

De contactgegevens van onze klinieken zijn:


Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
0710-3900800

Onze dependance:
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070-3862210

Onze kliniek zijn onderdeel van de IVC Evidensia groep.
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 27267674
Ons BTWnummer is: NL813220531B01

Hier vindt u de privacyverklaring van IVC Evidensia, welke onderdeel uitmaken van ons beleid.

Dierenkliniek Leeuwendael verwerkt de hierop volgende gegevens van de cliënten die bij de kliniek staan ingeschreven ter uitvoering van onze dienstverlening:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (in het geval van een HZP abonnement)
- In sommige gevallen noteren wij ook bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals iemand's beroep, een beperking of leefomstandigheden, maar alleen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren
- De medische gegevens van uw huisdier
- Foto's die wij maken van uw huisdier tijdens een consult of behandeling worden bij het patientdossier opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor onze website of social media. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van de foto's van uw huisdier voor website of social media, dan kunt u dit aangeven.
- In het geval van betalingsregelingen noteren wij ook uw geboortedatum en vragen wij een kopie van uw ID-bewijs.

In de volgende gevallen deelt Dierenkliniek Leeuwendael bepaalde gegevens met een derde partij:

- Indien uw huisdier wordt doorverwezen naar een specialist of andere kliniek, dan sturen wij het medisch dossier van het huisdier en uw adresgegevens door naar de betreffende partij.
- Bij het aanvragen van laboratoriumonderzoeken bij een extern laboratorium, bevat de aanvraag uw adresgegevens en basisinformatie over uw huisdier.
- Wij gebruiken uw adresgegevens en entdata van uw huisdier om via de externe partij Personal Card u een herinneringskaart per post te sturen. Hiervoor hebben wij met Personal Card een verwerkersovereenkomst afgesloten.
- Als u besluit over te stappen naar een andere dierenkliniek, om wat voor reden dan ook, kunnen wij, alleen op uw verzoek en na uw specifieke toestemming, het medisch dossier van uw huisdier doorsturen naar uw nieuwe dierenarts
- Onze website maakt gebruik van Google analytics, een service die wordt aangeboden door Google Inc. Dit houdt in dat bepaalde informatie van de gebruikers van onze website wordt opgeslagen, onder andere voor doelgroepanalyse. Om deze informatie te verzamelen maakt onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend ter verbetering van onze website. Meer informatie over het privacybeleid van Google Inc kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
- Al uw gegevens staan opgeslagen in Animana, ons praktijkmanagementsysteem. Hiervoor hebben wij met  Animana een verwerkersovereenkomst gesloten. Alleen medewerkers van Dierenkliniek Leeuwendael hebben toegang tot onze inlog van Animana om gegevens in te zien en aan te passen. Hiervoor dient elke medewerker met eigen inlognaam en wachtwoord zichzelf toegang te verschaffen tot Animana.
- Enkele dierenartsen van de Dierenartskring Haaglanden, welke ook Animana gebruiken, kunnen tijdens een spoeddienst, na uw toestemming te hebben gevraagd, uw dossier bij onze kliniek in beperkte mate inzien (niet bewerken). Dit wordt alleen gedaan als het noodzakelijk is voor de behandeling van uw huisdier.
- Bezoekt u onze praktijk tijdens een spoeddienst, terwijl u geen vaste cliënt bent bij onze praktijk, dan zal een verslag van het consult verstuurd worden naar uw eigen dierenartspraktijk, om het medisch dossier van uw huisdier compleet te houden en ten behoeve van eventuele vervolgbehandelingen van uw huisdier.
- Indien u een verzekering voor uw huisdier heeft afgesloten, heeft u, volgens de polisvoorwaarden van uw verzekering, daarbij toestemming gegeven aan uw verzekeraar om gegevens bij ons op te vragen. Indien een verzekeraar ons benaderd voor het patientdossier, dienen wij hen de noodzakelijke gegevens te verstrekken.
- Het delen van uw gegevens met een derde partij zal alleen gebeuren indien dit strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening die wij verstrekken aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Dierenkliniek Leeuwendael zal nooit om commerciële redenen uw gegevens verkopen aan een derde partij.

Waarom verwerken wij uw gegevens:

Wij verwerken uw gegevens en die van uw huisdier(en) om uw huisdier(en) de best mogelijke medische zorg of preventieve zorg te bieden die in ons vermogen ligt.
Ook gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te stellen van actualiteiten, diensten of aanbiedingen waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn.
Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om analyses te maken, om onze dienstverlening te verbeteren en/of verder te ontwikkelen.
Uw NAW-gegevens worden gebruikt voor de facturatie van onze dienstverlening.
Met de persoonlijke informatie die u verstrekt aan onze kliniek, kunnen wij contact met u opnemen per post, telefoon of email. Wij versturen enkele keren per jaar ook nieuwsbrieven. Wanneer u geen prijs stelt op deze nieuwsbrieven, kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

Bewaartermijn

Uw gegevens en die van uw huisdieren zullen tot minimaal zeven jaar na het overlijden van het dier worden bewaard, in verband met de wettelijke bewaartermijnen van onder andere de belastingdienst. Wilt u na deze termijn dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij Dierenkliniek Leeuwendael.

Uw rechten

U heeft het recht om de bij ons opgeslagen gegevens van u in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, voor zover wij hiermee niet in strijd met de wet handelen. Alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Hiervoor kunt u een schriftelijk of persoonlijk verzoek indienen, waarbij wij u zullen verzoeken u te identificeren. Dit om te verifiëren dat de betreffende gegevens ook u als persoon toebehoren.
Daar waarbij er sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van toestemming, is het mogelijk voor u om deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenkliniek Leeuwendael uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Spoed?

Telefoon/Adres

Praktijk Rijswijk
Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
070 - 3 900 800
Openingstijden

Praktijk Voorburg
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070 - 3 862 210
Openingstijden