Belangrijke informatie voor Petplan-verzekerden!

Belangrijke informatie voor Petplan-verzekerden!

Klanten die voor hun huisdier een verzekering hebben afgesloten bij Petplan, konden tot op heden hun facturen via onze praktijk gratis rechtstreeks laten doorsturen naar Petplan. Waarna verrekening van verzekerde en niet-verzekerde kosten plaatsvond en de klant alleen een factuur thuiskreeg met de kosten van eigen risico en/of delen die niet onder de dekking vallen. Deze facturen werden via Infomedics (voorheen DFA) verwerkt.

Vanaf 1 augustus hebben Petplan en Infomedics echter hun samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Reden hiervan zijn de hoge kosten voor Petplan, die deze overeenkomst met zich meebrengt. Petplan heeft daarom besloten het gratis direct declareren per 1 augustus 2015 niet meer aan te bieden.

Om deze doorzendservice mogelijk toch te behouden is het balletje terug gekaatst naar de dierenartsen. Een praktijk dient een eigen overeenkomst met Infomedics af te sluiten en hiervoor zelf de kosten te dragen. De meeste dierenartsen hebben daarom besloten geheel te stoppen met het doorzenden van Petplan facturen.
Wij hebben er echter voor gekozen u deze service wel aan te bieden. Maar wij zijn helaas wel genoodzaakt de kosten hiervoor aan u door te berekenen. Dit houdt in dat als u wilt dat wij de factuur direct doorsturen, zonder dat u deze hoeft voor te schieten, wij voortaan 5% van het totaalbedrag extra rekenen.

U zult voor uzelf de afweging moeten maken of u de rekening wilt voorschieten en daarbij geen extra kosten bij ons hoeft te betalen, en de rekening zelf vervolgens declareert bij Petplan. Of dat u de rekening door ons laat doorsturen en dus akkoord gaat met de verhoging van 5%. U kunt per factuur deze keuze maken.
Let wel: als u zelf gaat declareren, dient u dus voortaan weer direct per pin of contant aan het einde van het bezoek af te rekenen aan de balie.

Gaat u voortaan zelf u facturen declareren, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Declareren per post kan ook. Download het declaratieformulier op http://petplan.nl/declareren-per-post, en stuur het formulier met de originele nota’s naar: Petplan Nederland, Postbus 23, 1462 ZG Middenbeemster. Voor het declareren per post zal €10,00 per declaratieformulier aan administratiekosten in rekening worden gebracht door Petplan. Het loont dus uw nota’s op te sparen en in één keer te declareren.

Indien u vragen heeft over de inhoud van uw facturen dan kunt u terecht bij één van onze assistentes.
Indien u vragen heeft over het declareren bij Petplan dan vragen wij u contact op te nemen met Petplan Nederland op telefoonnummer 0800-8880008.


Met vriendelijke groet,

de dierenartsen en assistentes van Dierenkliniek Leeuwendael

Spoed?

Telefoon/Adres

Praktijk Rijswijk
Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
070 - 3 900 800
Openingstijden

Praktijk Voorburg
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070 - 3 862 210
Openingstijden