Dodelijke uitbraak konijnenziekte VHD-2: Binnenkort vaccin beschikbaar!

Vanaf begin december 2015 komen de eerste berichten van de Universiteit Utrecht binnen, dat zij meldingen krijgen van acute sterfte onder konijnen, in verschillende delen van het land . Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar komen, ontstond al snel het vermoeden dat het gaat om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad sprake is van een nieuwe variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.Virus

VHD is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dit virus, dat zeer besmettelijk is, verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden bij konijnen, maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1- en het RHD2-virus. De vaccins die op dit moment in Nederland geregistreerd zijn, bieden echter géén bescherming tegen RHD-2 (wél tegen RHD-1). Het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin wat wij in onze praktijken gebruiken, biedt 1 jaar lang bescherming tegen Myxomatose en RHD-1.

De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD-2-infectie langer (gemiddeld 3-5 dagen) dan bij RHD-1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden. En dat is één van de redenen waarom deze uitbraak zich zo snel verspreidt.

Symptomen

Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD-2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt. Daarnaast kan bij RHD-2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze acuut ziek worden en vrijwel meteen daarna sterven.

Behandeling en vaccinatie

Er is op dit moment géén behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus.

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd om jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin.

In Nederland was tot voor kort nog geen vaccin tegen RHD-2 beschikbaar, in tegenstelling tot sommige andere EU-landen. Daarom heeft de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht contact gelegd met leveranciers in het buitenland. Via de faculteit hebben wij een bestelling geplaatst om in het bezit te komen van een vaccin tegen deze nieuwe virusvariant. Alle dierenartsen bestellen echter massaal het vaccin, dus de levertijd kan nog enkele weken duren. Zodra wij het vaccin in huis hebben, ontvangt u van ons bericht voor de vaccinatiedagen die we dan zullen plannen.Het vaccin wat nu beschikbaar gaat komen en waarmee wij gaan enten heet Cunipravac. Dit vaccin is alleen beschikbaar in flesjes met een hoeveelheid entstof geschikt voor minstens 10 konijnen. Na aanprikken is de vloeistof slechts beperkt houdbaar. Om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden, zullen we daarom moeten proberen om meerdere konijnen op één dag te vaccineren, maar zonder dat we teveel konijnen tegelijkertijd op de praktijk laten komen, omdat dit de infectiedruk verhoogt.

Het vaccin tegen RHD-2, Cunipravac, moet na 6 weken geboosterd worden om tot een goede bescherming te komen. Na de eerste toediening en de tweede boostervaccinatie, houdt de bescherming 6 maanden aan.

Op termijn zullen we overstappen op een het vaccin Filavac, dat per enkele dosis geleverd wordt. Dit vaccin hoeft niet geboosterd te worden en is ook 6 maanden werkzaam. Maar deze is momenteel nog niet beschikbaar is in Nederland. Dit vaccin zal waarschijnlijk nog vele maanden op zich laten wachten, omdat de vraag in heel Europa door de uitbraken van RHD-2 enorm is toegenomen.

Het Cunipravac vaccin bevat alleen entstof tegen RHD-2. Om uw konijn te beschermen tegen RHD-1 en Myxomatose, blijft het dus nodig om uw konijn te laten enten met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin, welke een jaar werkzaam is.

Vaccinatie bij ons op de praktijk

Om te helpen deze uitbraak van RHD-2 de kop in te drukken en het mogelijk te maken zoveel mogelijk konijnen te vaccineren, hebben wij speciaal voor u een actietarief opgesteld.

De vaccinatie tegen RHD-2 kost u slechts €30, dit is INCLUSIEF de 2e boostervaccinatie.


Bij wijze van uitzondering zullen wij aanbieden dat het mogelijk is dit vaccin zonder verder consult te laten toedienen. Uw konijn krijgt alleen even een vlugge check, en vervolgens de vaccinatie. Er is dan géén tijd voor bijvoorbeeld nageltjes knippen en het konijn krijgt niet, zoals normaal wel tijdens de Nobivac® Myxo-RHD-vaccinatie, een gratis ontworming.

Wilt u wèl graag een uitgebreide check in combinatie met het RHD-2 vaccin, dan is de normale prijs van €64,50 (inclusief de boostervaccinatie na 6 weken) van toepassing.

Het RHD-2 vaccin kan overigens ook gecombineerd worden met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin, waarbij wèl een uitgebreide check-up en ontworming van toepassing is. Dit jaarlijkse vaccin blijft ook nodig, want de RHD-1 variant komt ook veel voor in Nederland en Myxomatose zien we vooral in de zomer regelmatig, omdat het overgebracht wordt door stekende insecten.

Graag horen wij van u als konijneneigenaar of u graag de vaccinatie wenst. Zo krijgen wij een indicatie van de hoeveelheid konijnen die we kunnen gaan verwachten op de vaccinatiedagen en hoeveel vaccins wij moeten (bij)bestellen.


Voor meer informatie, preventietips en de laatste ontwikkelingen zie:

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2016/01/15/vhd-landelijk-beeld-oorzaak/
  
Dierenkliniek Leeuwendael logo

 

Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
070-39 00 800
 
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070-38 62 210
 
info@dierenkliniek-leeuwendael.nl
 
website
facebook
webshop Doc&Booff
 
 
Spoed?

Telefoon/Adres

Praktijk Rijswijk
Oranjelaan 72
2281 GH Rijswijk
070 - 3 900 800
Openingstijden

Praktijk Voorburg
Parkweg 247
2271 BC Voorburg
070 - 3 862 210
Openingstijden