Betaling

De kosten van de behandeling van uw huisdier(en), als ook voeding en medicatie dient u direct te voldoen aan de balie, contant of (bij voorkeur) per pin. Ervaringen uit het verleden hebben er helaas toe geleid dat wij niet op rekening kunnen werken.

Facturen van verzekerde dieren

Afgezien van dieren die bij Reaal Dier & Zorg (bij rekeningen boven de €500) zijn verzekerd, zullen ook alle rekeningen van dieren met een ziektekostenverzekering direct moeten worden voldaan. U kunt bij de assistente om een specificatie van de nota vragen om deze in te dienen bij uw verzekeraar. Desgewenst kan deze nota ook digitaal naar u gemaild worden.

De rekening van de behandeling van een huisdier dat bij Reaal Dier & Zorg is verzekerd, kan alleen direct doorgestuurd worden naar Reaal Dier & Zorg als de kosten meer dan €500 bedragen. Hiervoor moet ook een online dekkingscontrole uitgevoerd worden. Wanneer deze controle géén akkoord geeft, zal de rekening alsnog direct moeten worden betaald, waarna u deze zelf kunt indienen bij Reaal Dier & Zorg. Alle rekeningen van Reaal Dier & Zorg-verzekerden onder de €500 moeten direct worden voldaan aan de balie, na afloop van de behandeling.

Voor aanvullende voorwaarden omtrent het direct laten doorsturen van rekeningen van Reaal Dier & Zorg verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis. Voor vragen kunt u zich wenden tot de klantenservice van uw verzekeraar.

Voor alle vragen omtrent het wel of niet onder dekking vallen van bepaalde behandelingen of medicatie of andere specifieke vragen over uw verzekering, verwijzen wij u ook naar de klantenservice van uw verzekeraar.


Illustratie: Judith Renaud

Terug naar Algemene informatie