Let op: per 1 december kunt u voor vragen over de zorg van uw huisdier terecht bij Pets Health Den Haag op 070 - 369 42 40.

Huisreglement

Huisreglement

Voor u en uw huisdier hebben wij een aantal huisregels opgesteld die gelden als u een bezoek brengt aan onze praktijk:

Uw hond dient te allen tijde te zijn aangelijnd in onze kliniek. Dit om te voorkomen dat er onenigheden ontstaan tussen uw hond en andere honden, katten of cliënten. Het kan gebeuren dat uw hond vanwege de opwinding ofwel spanning zich anders gedraagt dan thuis.

Katten, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen dienen in een daarvoor bestemde (reis)mand of -kooi te zitten. Deze (reis)mand of -kooi mag pas geopend worden als u in de spreekkamer bent.

Het gebeurt wel eens dat uw hond door angst ofwel een andere reden hapt of bijt. Bent u hiermee bekend, dan dient u dit bij de balie te melden. Ook stellen wij het op prijs als u uw hond in dit geval gemuilkorfd binnenbrengt. 

Gelieve uw hond niet op de bank of stoel plaats te laten nemen. Dit in verband met de hygiëne en ter voorkoming van schade aan ons meubilair. Heeft uw hond een klein of groot ongelukje gehad in de wachtkamer, gelieve dit dan te melden aan de balie zodat wij dit kunnen opruimen.

De volledige behandeling(-en) van uw huisdier(-en), de medicijnen en voeding dienen direct aan de balie afgerekend te worden. Dit kan à contant ofwel (bij voorkeur) per pin. 

Ervaringen in het verleden hebben er helaas toe geleid dat we niet op rekening kunnen werken.

Medicijnen of (speciaal voor u bestelde) goederen/voeding kunnen niet retour worden genomen. Hoe u niet-gebruikte medicijnen kunt afvoeren, kunt u navragen bij de assistente. 

Als laatste willen wij u erop wijzen dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het gedrag van uw huisdier. Als u zich niet aan de huisregels houdt, is dit voor eigen risico. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan een (ander) huisdier, eigenaar of omgeving.

Als u uw huisdier bij ons aanbiedt voor interne opname, waarbij het dier meerdere uren of zelfs dagen bij ons zal verblijven, bijvoorbeeld voor een operatie, dient u zorg te dragen dat uw huisdier vooraf goed is behandeld tegen vlooien. Heeft uw huisdier vlooien tijdens zijn verblijf bij ons, dan zijn wij genoodzaakt een anti-vlooienbehandeling toe te passen i.v.m. mogelijk besmettingsgevaar. De kosten van deze behandeling zijn voor uw rekening.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze huisregels kunt u zich wenden tot een van onze medewerkers.

Disclaimer

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Dierenkliniek Leeuwendael. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Leeuwendael is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden
via www.dierenkliniek-leeuwendael.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dierenkliniek Leeuwendael niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Dierenkliniek Leeuwendael aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie op) de site, (on)bereikbaarheid van de site, of door het verspreiden van de informatie via internet.

Copyright van alle foto's op deze website ligt bij Dierenkliniek Leeuwendael, tenzij anders aangegeven. Of er is is toestemming verkregen voor het gebruik van de afbeeldingen. Komt u afbeeldingen tegen waarvan u meent dat het copyright bij u berust, zonder dat wij dit (juist) hebben vermeldt of toestemming voor hebben gevraagd, neem dan a.u.b. contact met ons op.